Smart Decision

INDIEN U INSCHRIJFT OP EEN (EUROPESE) AANBESTEDING DIENT U TE ALLEN TIJDE DE INSTRUCTIE TE VOLGEN, WELKE ALS WORDDOCUMENT IS GEVOEGD BIJ DE AANBESTEDINGSDOCUMENTEN.

 

Bij Europese aanbestedingen komt de nadruk steeds meer te liggen op transparantieobjectiviteit en rechtmatigheid. Het proces dat heeft geleid tot het selecteren van de inschrijver(s) moet zodanig zijn ingericht dat het tijdens en na de selectie mogelijk is om inzicht te verstrekken in hoe en waarom een inschrijver geselecteerd is.

Beoordelaars van inschrijvingen moeten zonder beïnvloeding tot hun oordeel zijn gekomen. En op ieder moment moet het mogelijk zijn om aan te tonen dat eenmaal vastgelegde criteria, scoringsmethoden, wegingen en beoordelingen niet tijdens het proces gewijzigd zijn.

SaaS

Smart Decision van Carthago is een webbased toepassing dat als SaaS aangeboden wordt. De toepassing ondersteunt Aanbestedende Diensten bij het selectie- en gunningproces binnen (Europese) aanbestedingen. Smart Decision voldoet aan alle voorwaarden om (Europese) aanbestedingen objectief, transparant en rechtmatig te laten verlopen en begeleidt de Aanbestedende Dienst naar de best passende keuze.

Elektronisch dossier

Maar Smart Decision gaat veel verder. Het stelt inschrijvers in staat om alle relevante aanbestedingsdocumenten elektronisch op te halen uit het Respondentenportaal van Smart Decision. Inschrijvers leveren hun informatie en documenten elektronisch aan, waarmee het elektronische aanbestedingsdossier zichzelf vult. Het gehele samenspel tussen aanbestedende partij, inkoopadviseur en inschrijvers verloopt hiermee op de meest efficiënt denkbare wijze.

Smart Criteria Methode

Om te komen tot de bij de Europese aanbesteding te gebruiken selectie- en gunningcriteria (onderscheidendrelevant en volledig) staat de Smart Criteria Methode ter beschikking. De methode inventariseert en kwalificeert daarnaast stakeholders, met een belang in de besluitvorming.

Smart Questionnaire

Mocht het nodig zijn om tijdens het proces van de aanbesteding gebruik te maken van een vragenlijst dan staat de Smart Questionnaire daarvoor ter beschikking.

Smart Decision breed inzetbaar

Het selecteren van inschrijvers in het kader van een (Europese) aanbesteding is slechts één van de manieren waarop Smart Decision kan worden gebruikt. Smart Decision wordt tevens gebruikt voor het:

  • Monitoren en bewaken van leveranciersperformance en contracten (Vendor Rating en Supplier Evaluation)
  • Selecteren en beoordelen van personeel
  • Maken van strategische en tactische keuzes & positiebepalingen (GEA)
  • Uitvoeren van audits, zoals PEP-MSU+, en nulmetingen
  • Doen van portfolio analyses

De generieke opbouw van Smart Decision biedt de gebruikersorganisatie een zeer breed scala aan selectie en audit mogelijkheden, naast de inzet als hulpmiddel bij het doen van (Europese) aaanbestedingen.

Smart Decision is te gebruiken in abonnementsvorm en in projectvorm, gecombineerd met standaard of maatwerk diensten van Carthago. Abonnementen op Smart Decision zijn er in diverse vormen en looptijden.

Abonnementen op Smart Decision en fixed price aanbestedingsprojecten

Carthago voert (Europese) aanbestedingen veelal als project uit tegen een vaste prijs, daarbij gebruikmakend van standaarden en sjablonen in Smart Decision en de kennis en ervaring van aanbestedingsexperts. Klik op projecten en referenties voor een overzicht van gebruikers van Smart Decision en gerealiseerde (Europese) aanbestedingen.

Contact

Neem contact met ons op voor informatie of een afspraak.

 

Laatste nieuws

[ 05-11-10 ]
GROENBOEK over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU
Op 18 oktober is het groenboek over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU...
[ 05-11-10 ]
Geen onregelmatigheden bij de aanbesteding Regiotaxi Midden en West Brabant
De rechter in Breda heeft uitgesproken dat in de aanbesteding Regiotaxi Midden en West Brabant geen...
[ 24-09-10 ]
Uitspraak kort geding Europese Aanbesteding Arbodienstverlening
Op 21 september 2010 heeft de Voorzieningenrechter te Breda uitspraak gedaan in een door een...